Nuo 2009 m. rugsėjo 1d. įgyvendinamas projektas "Vaikų ir jaunimo, sergančių priklausomybės ligomis, sėkmingos socialinės integracijos į visuomenę modelio Lietuvoje sukūrimas ir įgyvendinimas".

2009-09-01

2009 m. rugsėjo 1d. viešoji įstaiga "Apsisprendimas" su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį projekto "Vaikų ir jaunimo, sergančių priklausomybės ligomis, sėkmingos socialinės integracijos į visuomenę modelio Lietuvoje sukūrimas ir įgyvendinimas".

                      

Projekto tikslas - padėti vaikams ir jaunuoliams, sergantiems priklausomybės ligomis, sėkmingai integruotis į visuomenę ir darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto trukmė - 4 metai.
Bendra projekto biudžeto suma - 3382996 Lt

Projekto įgyvendinimo metu planuojama tobulinti ir plėtoti teikiamų socialinių paslaugų įvairovę bei kokybę, apimant tikslinės grupės asmenų motyvavimą, teikiant socialinės reabilitacijos ir adaptacijos paslaugas su laikinu apgyvendinimu, vykdant bendruosius mokymus, teikiant profesinio informavimo paslaugas, padedant įgyti profesijas ir pan. Projekto dalyviai įgys reikalingus žinias ir gebėjimus, didinančius jų konkurencingumą darbo rinkoje, integruojantis į mokymo sistemą, gaus reikalingą psichologinę bei socialinę pagalbą. Projekto metu bus sukurta ir išbandyta Kompleksinių paslaugų tikslinei grupei metodika, apmokyti specialistai. Projekto įgyvendinimas padės užtikrinti daugiapakopės pagalbos vaikams ir jaunuoliams sistemos (motyvacija – reabilitacija – integravimas į visuomenę) realizavimą; socialinės reabilitacijos pagalbos savalaikiškumą; paslaugų prieinamumą bei efektyvumą tikslinės grupės asmenų pozityvios resocializacijos kelyje.

Projekto metu sukurti žinių ekonomikos bei intelektinės nuosavybės produktai padės užtikrinti veiklos tęstinumą ir po projekto pabaigos. Parengta ir išbandyta Kompleksinių socialinių pasaugų metodika darbui su asmenimis, sergančiais priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, sudarys prielaidas socialinės reabilitacijos paslaugų standartų rengimui, įvedant socialinių įstaigų licenzijavimą, užtikrinant finansinį veiklos tęstinumą; diegiama metodika kitose socialinės reabilitacijos įstaigose užtikrins veiklos rezultatų plėtrą, nuolat gerinant tikslinės grupės asmenų įsidarbinimo bei mokymosi rodiklius; metodikos pagalba bus vydomas paslaugų efektyvumo įvertinimas, kas užtikrins teikiamos pagalbos kokybę ir tęstinumą. Atliktas einamasis remontas ir įsigytas projekto vykdymo metų ilgalaikis turtas užtikrins veiklų tęstinumą ne mažiaus kaip 5 metus po projekto pabaigos ir kokybiškų, patrauklių ir prieinamų paslaugų teikimą.

« Grįžti į sąrašą