Tarptautinis seminaras įgyvendinant projektą „Vaikų ir jaunimo, sergančių priklausomybės ligomis, sėkmingos socialinės integracijos į visuomenę modelio Lietuvoje sukūrimas ir įgyvendinimas“ SFMIS Nr.: VP1-1.3-SADM-02-K-02-007

2010-06-10

2010-06-12 vyks tarptautinis seminaras - mokymai projektą vykdančiam personalui "ES šalių patirtis vykdant asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, socialinę reabilitaciją ir integraciją į visuomenę."

Tarptautinio seminaro tikslas - susipažinti bei perimti sėkmingai veikiančios asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, socialinės reabilitacijos ir integracijos sistemos ES šalyse modelius bei pritaikyti įgytą teigiamą ES patirtį teikiant vaikų ir jaunimo, vartojančių psichoaktyvias medžiagas, efektyvios reabilitacijos bei integracijos į visuomenę paslaugas Lietuvoje.
Mokymų metu specialistai galės užmegzti tarptautinius kontaktus, sudarančius prielaidas bendrų projektų rengimui ir įgyvendinimui, padės įgyti žinių ir patirties plėtojant tikslinės grupės asmenų socialinės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę veiklas.

Renginio vieta: Vaikų ir jaunimo socialinės reabilitacijos ir integracijos centras Lėno k., Ukmergės raj., Taujėnų sen.

Renginio darbotvarkė:

 • 9.30-10.00  Dalyvių registracija 
 • 10.00-10.45  Narkomanų reabilitacijos bendruomenės modelis Didžiojoje Britanijoje. Vaikų ir jaunimo, sergančių narkomanija, diagnostikos metodikos pristatymas
 • 10.45-11.30  Narconon socialinės reabilitacijos centrų ypatumai. Ispanijos patirtis. Mokymasis kaip
  pagrindinis pozityvios resocializacijos šaltinis.
 • 11.30 - 11.45 Kavos pertraukėlė
 • 11.45-12.30   Švedijos Haselos reabilitacijos modelis. Bihevioristinės kognityvinės terapijos ypatumai dirbant su asmenimis, sergančiais priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo ligomis
 • 12.30 - 13.15 DAYTOP modelis asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo
 • 13.15 - 14.00 Pietūs
 • 14.00 - 14.30 Italijos San Patrignano narkomanų bendruomenės modelis
 • 14.30 - 15.30 Diskusija ir praktiniai užsiėmimai 


 


 
 

« Grįžti į sąrašą