Gydymo programa

Pagrindinis programos tikslas - padėti asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis, sėkmingai reabilituotis, užtikrinant socialinę apsaugą reabilitacijos ir integracijos procese, padedant tapti produktyviais, savarankiškais ir visaverčiais visuomenės nariais.

Socialinės reabilitacijos ir integracijos centro programos trukmė yra 53 savaitės. Ją sudaro 5 pakopos:

I pakopa – adaptacinė

Šios pakopos trukmė - 5 savaitės. Pagrindinis pakopos tikslas – padėti reabilitacijos centro klientui prisitaikyti prie vykdomos socialinės reabilitacijos programos.

Šioje pakopoje įgyvendinami su kliento socialine reabilitacija susiję uždaviniai:

  • padėti įsisavinti reabilitacijos centro taisykles bei draudimus;
  • padėti adaptuotis prie reabilitacijos centro dienotvarkės;
  • padėti mokytis atvirumo bei sąžiningumo;
  • padėti koreguoti destruktyvų elgesį;
  • padėti mokytis sėkmingo bendravimo su kitais centro nariais.

Šiame reabilitaciniame etape reabilitacijos centro klientai su specialistu pagalba atlieka I pakopoje numatytas individualias užduotis ir pristato jų atlikimo rezultatus visai bendruomenei.

II pakopa – motyvacinė

Šios pakopos trukmė 13 savaičių, kurių metu reabilitacijos centro nariai susipažįsta su narkomanijos priežastimis, dėsningumais bei pasekmėmis, pradeda atpažinti praeityje padarytas elgesio klaidas, susipažįsta su sveikimo nuo narkomanijos ypatumais, mokosi atsakingumo. Pagrindinis šios pakopos tikslas – stiprinti centro paciento asmeninę motyvaciją nevartoti psichoaktyvių medžiagų, siekiant ugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius.

II pakopoje reabilitacijos centras kelia tokius uždavinius:

  • padėti išmokti vertinti bei džiaugtis gyvenimu be narkotikų, alkoholio ir tabako;
  • padėti formuoti laiko planavimo įgūdžius;
  • padėti ugdytis savęs pažinimo įgūdžius bei mokytis atpažinti savo asmeninius jausmus bei poreikius;
  • padėti išanalizuoti savo ankstesnį elgesį bei nuostatas, skatinančias psichoaktyvių medžiagų vartojimą.

II pakopoje socialinės reabilitacijos centro ribose bei dalyvaujant darbuotojui besireabilituojantys gali susitikti su tėvais bei artimaisiais, siekiant atstatyti sutrikusius bendravimo santykius. Šioje pakopoje centro ugdytiniai gali pradėti mokymąsi pagal bendrojo lavinimo ar kitas mokymo programas, siekiant įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

III pakopa – prosocialių vertybių ugdymo

III pakopos trukmė 17 savaičių. Šios pakopos tikslas – padėti Reabilitacijos centro klientams išugdyti socialiai orientuotą, pagrįstą vertybinę sistemą, kuri padėtų formuojant sveiką gyvenimo būdą.

Šioje pakopoje reabilitacijos centro ugdytinis praeina savęs pažinimo programą, mokosi įveikti stresines situacijas, išreikšti savo asmeninius jausmus, mokosi problemų bei konfliktų sprendimo strategijos. Taip pat šioje pakopoje klientai stengiasi suvokti materialinių, socialinių bei dvasinių vertybių esmę. Šiame socialinės reabilitacijos etape centro narys gali būti renkamas bendruomenės lyderiu, kuris mokosi paskirstyti atsakomybę kitiems centro pacientams, mokosi pasirūpinti ne tik savimi, bet ir kitais, savitarpio pagalbos, stebi ir vertina bendruomenės narių funkcionavimą, siekiant efektyvinti reabilitacinį centro pacientų procesą.

IV pakopa – savanoriškumo ir asistentavimo

Šios pakopos trukmė 13 savaičių. IV pakopos tikslas – mokyti centro ugdytinius dalytis su kitais savo asmeninę patirtimi, supažindinti su socialinio darbo ypatumais.

Šioje pakopoje reabilitacijos centro pacientas mokosi būti darbuotojo pagalbininkas, kuris padeda jam pravesti tam skirtus užsiėmimus bei atlieka jam pavestus darbus, siekiant socialinės reabilitacijos efektyvumo. Šiame socialinės reabilitacijos etape centro ugdytinis lydimas socialinio darbuotojo ar savarankiškai gali 1 dienai išvykti į namus. Taip siekiama vykdyti jo socialinė integracija į visuomenę. Taip pat šioje pakopoje yra vykdoma profesinio orientavimo programa.

V pakopa – integracijos į visuomenę

V pakopos trukmė – 4 savaitės. Šios pakopos tikslas – padėti Reabilitacijos centro ugdytiniui sėkmingai integruotis į visuomenę.

Šiame etape bendruomenės nariui teikiama pagalba, sudaroma palaikomąja, blaivėjimo programa; sudaromos sąlygos lankyti seminarus ir kitus mokymus, susijusius su priklausomybių ligų temomis. Jei reabilitacijos centro ugdytinis pageidauja, tarpininkaujama padedant jam siekti aukšto išsilavinimo išsilavinimo.