Priėmimo tvarka

·         Priėmimas į Socialinės reabilitacijos ir integracijos centrą yra vykdomas tik išanksto suderintu laiku!
 
·         Priimami tik asmenys, sergantys priklausomybes nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis!
 

·         Socialinės reabilitacijos ir integracijos centro pagalba nėra priverstinė, pagrįsta geranoriškumu ir visos paslaugos yra organizuojamos dvišalės sutarties tarp kliento ir įstaigos principu.  

Atvykęs į priėmimą klientas :

1. Neturi fizinės abstinencijos sindromo.

2.Yra pasirįžęs priimti ilgalaikį reabilitacinį gydymą programoje ir jam siūlomą reabilitacinės bendruomenės pagalbą.

3. Yra pasirįžęs gydymosi programoje metu apsigyventi reabilitacijos centro bendruomenėje.

4. Yra fiziškai pasirengęs dalyvauti visose programos užsiėmimuose.

5. Pateikia Medicininių dokumentų išrašą arba siuntimą (forma Nr. 27) su turimą diagnoze ir įrašais apie atviros tuberkuliozės ir ūmių infekcinių ligų nebuvimą.

6. Pateikia galiojantį asmens dokumentą.