Teikiamos paslaugos

   I. Kompleksinės socialinės psichologinės reabilitacijos paslaugos asmenims, nukentėjusiems nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo:    

1.1. Maitinimas;

1.2. Laikinas apgyvendinimas;

1.3. Psichologinis konsultavimas ir pagalba (individuali, grupėse, telefonu);

1.4. Tarpininkavimas ir atstovavimas gydymo, teisėsaugos ir kitais klausimais;

1.5. Darbo ir poilsio terapija;

1.6. Turiningo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;

 

II. Išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos įsigijimo bei įsidarbinimo pagalbos paslaugos asmenims, baigusiems reabilitacijos kursą:

2.1. Tarpininkavimas norintiems grįžti į bendrojo lavinimo programas;

2.2. Tarpininkavimas stojant į profesines, aukštesniąsias bei aukštąsias mokyklas;

2.3. Profesinio informavimo paslaugos;

2.4. Pagalba įsidarbinant;

 
III. Kompleksinis socialinis darbas su šeimomis, turinčiomis problemų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo:

3.1. Tėvų ir globėjų konsultavimas;

3.2. Teisinė socialinė pagalba;

3.3. Integracijos į darbo rinką pagalba;