VšĮ "Apsisprendimas" institucinių gebėjimų stiprinimas ir paslaugų plėtra

2009-07-22

Nuo 2009 metų gegužės 26 d. VšĮ „Apsisprendimas“ įgyvendina Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmo ir Norvegijos finansavimo mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ paprojekčio „VšĮ „Apsisprendimas“ institucijų gebėjimų stiprinimas ir paslaugų plėtra“.

Bendra tinkamų finansuoti paprojekčio išlaidų suma  - 315590,00 litų, iš kurių 90% (284031,00 litų) sudaro Nevyriausybinių organizacijų fondo parama ir 10 % (31559,00 litų) - VšĮ „Apsisprendimas“ indėlis.
Pagrindinis projekto tikslas – sustiprinti VšĮ „Apsisprendimas“ institucinius gebėjimus – pagrindą darniai plėtrai, orientuotai į gerosios pasaulio praktikos panaudojimą didinant paklausą atitinkančių paslaugų įvairovę.
Numatytas paprojekčio įgyvendinimo terminas: 2009 m. gegužės 26 d.  – 2010 m. gegužės 25 d. imtinai.
Projekto įgyvendinimo metu atlikti socialinės reabilitacijos vaikams ir jaunimui, sergančiam priklausomybės ligomis, tyrimai bei kitose Europos šalyse naudojamų metodologijų tyrimai teigiamai įtakos inovacijų bei pozityvių pokyčių socialinės reabilitacijos srityje atsiradimą. Įgytos administracinio personalo žinios ir kompetencijos sudarys prielaidas efektyviai valdyti projektus, juos inicijuoti VšĮ „Apsisprendimas“ veikiant projekto pareiškėjo vaidmenyje, kviečiant institucijas, su kuriomis užmegzti bendradarbiavimo kontaktai, būti projekto partneriais.
Įgyta projekto vykdymo patirtis bus labai naudinga, rengiant bei vykdant tarptautinius projektus. Taip pat projekto įgyvendinimas padės įstaigai įgyti patikimo, efektyviai veikiančio, europinę praktiką išmanančio partnerio statusą.  Projekto vykdymo metu įsigyta kompiuterinė klasė sudarys sąlygas įstaigos klientams neiškristi iš švietimo sistemos naudojantis nuotolinio ugdymo galimybėmis bei sėkmingai integruotis į darbo rinką ir į socialinį gyvenimą. Matoma VšĮ „Apsisprendimas“ veikla paskatins naujų Nevyriausybinių organizacijų kūrimą ir veiklos pradžią.


                                         

« Grįžti į sąrašą